10 maart 2017
|

Interview met Remco Vissink: “Beleggen in zorgvastgoed is booming”

Beleggingen in zorgvastgoed zijn aan een opmars bezig. Met name investeringen in particuliere zorginitiatieven. Beleggers, zorgexploitanten en projectontwikkelaars zien kansen, en terecht! Het is geen nieuws dat veel bestaande verzorgingstehuizen kampen met leegstand. Zorgexploitanten zoeken naar nieuwe grondposities. Deals worden gesloten en transacties komen tot stand. Juridische trajecten met veel voeten in de aarde. Er zijn veranderingen gaande. Onderstaand het interview dat Remco Vissink hierover gaf aan Db-m.

Massale investering in privaat zorgvastgoed

Remco zit wekelijks met beleggers en zorgexploitanten om tafel. Hij constateert dat beleggers massaal investeren in privaat zorgvastgoed: ‘Een jaar of vijf, zes geleden zag ik grote veranderingen aankomen in de zorgvastgoedmarkt. Wonen en zorg werden gescheiden, waardoor bekostigingsregels werden aangepast en zorginstellingen ineens risico liepen met het bezit en gebruik van hun vastgoed. Ik besloot toen mijn focus te richten op zorgvastgoed. Een juist besluit, bleek vervolgens.’ Remco wordt door veel beleggers en zorgaanbieders gevraagd hen juridisch te begeleiden bij hun investeringen in zorgvastgoed. Zo was hij de laatste jaren betrokken bij grote deals tussen beleggers en zorgaanbieders. Remco: ‘We staan aan de vooravond van nog veel meer beleggingen! Niet alleen binnenlandse, maar ook buitenlandse beleggers zien kansen in Nederland. Eén ding is zeker: we worden gemiddeld ouder en hebben allemaal behoefte aan wonen en zorg.’

Privaat zorgvastgoed

Volgens Remco vinden beleggers privaat zorgvastgoed op dit moment interessanter dan regulier vastgoed. Remco verklaart: ‘Particuliere zorg is over het algemeen een duurder initiatief, bewoners betalen meer voor de relatief luxere zorg die hen wordt geboden. Dit vertaalt zich in een hogere huurprijs voor zorgexploitanten. Zo verdienen beleggers meer rendement.’ Beleggers zetten overigens lang niet altijd zelf de eerste stap in het bereiken van een investeringsdeal. Remco: ‘Particuliere zorgverleners zoeken vaak naar een investeerder. Vooral als zij de ambitie hebben om in korte tijd meerdere nieuwe zorglocaties te laten bouwen. Zij zoeken naar een versnelling en voor die versnelling is kapitaal nodig. Dat is het moment waarop zij beleggers aan zich willen binden. Beleggers zorgen immers voor de cash,’ stelt Remco.

Nieuwe zorglocaties bepalen

Bij het sluiten van de investeringsdeal weten de particuliere zorgverleners vaak al hoe zij invulling willen geven aan het zorgvastgoed. Denk aan de locatie en het type zorg dat wordt geleverd. Ziet Remco een trend in het type huisvesting? ‘Een standaardtype zorglocatie is er niet. Die is namelijk altijd afhankelijk van de doelgroep. Wel heeft een zorgverlener vaak al een goed beeld van de eisen waaraan de locatie moet voldoen. Op het moment dat zorgverlener en investeerder elkaar hebben gevonden en het aankomt op de juridische finesse van de contractering, dan komen ze bij mij aan tafel.’

Tot op de dag van vandaag ziet Remco nieuwe particuliere initiatieven in de vorm van kleinschalige, binnen-, maar ook buitenstedelijke bouw. Er zijn twee vormen die je veel ziet, vertelt Remco: ‘De klassieke vorm: de grote zorgvilla’s buiten het centrum of de dorpskern. En locaties die juist ín het centrum zijn gesitueerd, voor zorgbehoevenden met een sterke wens om dichtbij winkels en mensen te wonen.’ Daarbij gaan zorgverleners zelf op zoek naar nieuwe locaties. Remco gaat verder: ‘Je kunt je afvragen hoelang het duurt totdat beleggers serieus werk maken van de binnenstedelijke bouw/herontwikkeling van zorgpanden. Neem de oplopende leegstand van winkel- en kantoorpanden. Geef ze een nieuwe functie: bouw ze om tot zorgpanden!’

Toekomst

Voorlopig genoeg te doen dus. ‘Ik maak me inderdaad geen zorgen’, antwoordt Remco lachend. ‘De juridische begeleiding in deze deals is hard nodig om tot evenwichtige afspraken te kunnen komen, waarmee beide partijen iets kunnen betekenen voor de zorgsector. Vandaag de dag lijkt men nog steeds te vinden dat de waarde van zorgvastgoed binnen het zorgdomein beschikbaar moet blijven en niet mag weglekken naar derde partijen. Dat beperkt beleggers en zorgexploitanten in de mogelijkheden en dwingt hen samen met ons op zoek te gaan naar creatieve oplossingen.’ Blijft dat dan voorlopig zo? Remco betwijfelt het ten zeerste: ‘Grote kans dat de overheidsregie in de toekomst wegvalt. Dat zou een mooie ontwikkeling zijn. Er komt dan namelijk meer speelruimte in de markt. En dit kan hele mooie deals en projecten opleveren! Niet alleen voor beleggers en zorgexploitanten, maar ook voor projectontwikkelaars!’

 

Note: Als gevolg van nieuwe jurisprudentie en wetswijzigingen kan het voorgaande op het moment van lezen achterhaald zijn. Wij adviseren dat u zich ook altijd laat informeren over de actuele stand van de jurisprudentie en wetgeving, graag staan wij u hierin bij.