31 juli 2019
|

Goedkeuringen terbeschikkingstelling personeel zorg en btw

Het toetsen en toepassen van de btw-goedkeuringen bij terbeschikkingstelling van personeel in de zorg vraagt om zorgvuldige beoordeling.

Het ter beschikking stellen van personeel is in principe onderworpen aan de heffing van btw. In sectoren als de zorg en het onderwijs vormt deze btw dan een kostenpost. Onder voorwaarden is daarentegen goedgekeurd dat het uitlenen van personeel vrij van btw kan plaatsvinden. Bij deze goedkeuringen wordt een onderscheid gemaakt tussen structurele en niet-structurele terbeschikkingstelling van personeel.

Om structurele terbeschikkingstelling van personeel btw-vrij te kunnen laten plaatsvinden is de belangrijkste eis dat de inlener in materieel opzicht de positie van werkgever inneemt. Een van de belangrijkste voorwaarden daarvoor is dat de inlener verantwoordelijk moet zijn voor de financiële gevolgen van het beëindigen van het inlenen van het personeelslid.

Bij niet-structurele terbeschikkingstelling is alleen een goedkeuring gegeven in het kader van de intramurale vrijstelling. Van belang is onder meer dat de terbeschikkingstelling van het personeelslid onontbeerlijk is voor het verrichten van de vrijgestelde prestaties. Ten slotte is een specifieke goedkeuring opgenomen voor het uitlenen van artsen die nog geen opleidingsplaats hebben kunnen vinden.

Het toetsen en toepassen van de goedkeuringen vraagt om zorgvuldige beoordeling. Voor een volledig overzicht van de goedkeuringen verwijzen wij naar het gepubliceerde besluit. DUDOK is u graag van dienst bij de toepassing van de goedkeuringen.

 

Note: Als gevolg van nieuwe jurisprudentie en wetswijzigingen kan het voorgaande op het moment van lezen achterhaald zijn. Wij adviseren dat u zich ook altijd laat informeren over de actuele stand van de jurisprudentie en wetgeving, graag staan wij u hierin bij.