4 augustus 2014
|

Verbouwing verzorgingstehuis als medicijn voor verhuurdersheffing?

Plannen minister Blok zouden ombouw van leegstaande zorgcomplexen moeten stimuleren.

Volgens minister Blok kunnen woningcorporaties die verzorgingstehuizen ombouwen naar sociale huurwoningen, een korting op de verhuurdersheffing krijgen. Daarmee probeert de minister te stimuleren dat leegstaande zorgcomplexen worden omgebouwd naar woonruimte. De maatregel is ook voor zorginstellingen van belang.

Verhuurdersheffing

Verhuurders die meer dan 10 sociale huurwoningen verhuren, betalen een heffing over de waarde van de huurwoningen. Het gaat om huurwoningen waarvan de huur niet hoger is dan € 699,48 per maand (prijspeil 2014). Voor 2014 bedraagt de verhuurdersheffing 0,381 procent. Onzelfstandige woonruimten voor ouderen zijn van de heffing uitgesloten.

Korting op de verhuurdersheffing

De Wet Maatregelen Woningmarkt 2014 geeft woningcorporaties al de mogelijkheid om bepaalde investeringen in ‘maatschappelijk urgente opgaven’ af te trekken van de verhuurdersheffing. Minister Blok heeft een besluit en een regeling gepubliceerd waarin deze mogelijkheid nader wordt uitgewerkt. Nu komt de minister dus met aanvullende maatregelen.

Hervormingen in de langdurige zorg

De maatregel van de minister kan niet los worden gezien van de hervormingen in de langdurige zorg en de gevolgen die die maatregelen hebben op de bezetting van verzorgingstehuizen.

Door de hervormingen in de langdurige zorg hebben veel ouderen minder snel recht op een plek in een verzorgingstehuis. Deze ontwikkeling leidt bij veel zorginstellingen tot leegstand en het afstoten van eigen of gehuurd bezit. Sommige zorginstellingen kiezen ervoor om leegkomende ruimte te verhuren aan mensen met een lage zorgindicatie.

Verhuurdersheffing en borginstellingen

In het geval een zorgorganisatie huurt van een woningcorporatie en onderverhuurt aan cliënten vindt de verhuurdersheffing plaats bij de woningcorporatie. Het bericht van de minister is ook aan woningcorporaties gericht. Wel leert de praktijk dat de corporatie het bedrag van de heffing doorbelast aan de hurende zorginstelling. Daardoor komt de heffing alsnog bij de zorgorganisatie terecht.

Omdat voor de verhuurdersheffing in beginsel wordt aangesloten bij WOZ-objecten, werden in eerste instantie met name aanleunwoningen geraakt door de verhuurdersheffing. Door het scheiden van wonen en zorg is het de verwachting dat ook zorgappartementen/kamers als zelfstandig WOZ-object worden gezien en dus getroffen worden door de verhuurdersheffing.

Het bericht van minister Blok vermeldt ten onrechte niets over een eventuele korting voor zorginstellingen. De verhuur door zorginstellingen leidt echter evenzeer tot de verbouwing van verzorgingstehuizen. Zorginstellingen die voor verhuur kiezen, vallen al snel onder de regels voor de verhuurdersheffing. Voor zover de zorgorganisatie zelf eigenaar is van het zorgcomplex, komt de verhuurdersheffing om die reden bij haar terecht. Veel woningen in het bezit van zorginstellingen kwalificeren als huurwoning onder de huurtoeslaggrens.

Voor zover zorginstellingen eveneens onder de verhuurdersheffing vallen, zou vanwege het effect dat de maatregel beoogt, kunnen worden bepleit dat de korting op de verhuurdersheffing ook voor hen geldt.

 

Note: Als gevolg van nieuwe jurisprudentie en wetswijzigingen kan het voorgaande op het moment van lezen achterhaald zijn. Wij adviseren dat u zich ook altijd laat informeren over de actuele stand van de jurisprudentie en wetgeving, graag staan wij u hierin bij.