Zorgappartementen zijn woningen: 2% overdrachtsbelasting


Author
Binnert van Harinxma